Sterilita

Studio Tattoo H&B  dodržuje všechny požadavky kladené Hygienickou stanicí , pod kterou spadá. Výsledky kontrol pracovníků Hygienické stanice jsou u nás k nahlédnutí každému zájemci, který o ně požádá.

Samozřejmostí jsou u nás následující standardy:

Studio má důsledně zpracovaný Provozní řád (schválený Hygienickou stanicí), dle kterého je řízen úklid a desinfekce studia. Provozní řád je vyvěšen ve studiu.

Studio je vybaveno horkovzdušnými sterilizačním přístrojem, které jsou pravidelně kontrolovány Státním zdravotním ústavem. Výsledky kontrol zájemcům rádi ukážeme.

Když říkáme sterilní, tak tím myslíme opravdu STERILNÍ. Jako jedno z mála studií používáme  sterilní speciálně balené rukavice.

Pokud vám cokoliv není jasné, ptejte se, rádi vám odpovíme a vše vysvětlíme.

S veškerým materiálem i odpadem je zacházeno dle patřičných předpisů, které vylučují potenciální šíření nežádoucích mikroorganismů.

Jde nám o vaše zdraví i váš dobrý pocit, stejně jako o zdraví a dobrý pocit nás.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

« z 4 »